APK check

Daadkracht nodig in werk, prive of relatie? Doe de APK check.

APK check Twee gesprekken

Kosten:
€ 60 per gesprek van 60 minuten
1 euro per minuut.

  • De APK check geeft u zicht op de daadkracht die u al heeft.
  • De APK check geeft u handvatten om verder te gaan met nieuwe daadkracht.
  • De APK check geeft u inzichten en mogelijkheden om nieuwe paden in te slaan.

Jeremia 6:16
Dit zegt de HEER: Ga op de kruispunten staan, denk na, kijk naar de oude wegen. Welke weg leidt naar het goede? Sla die in, en vind rust.