Gestalttherapie

Een aanmelding:

Een man belt me en zegt dat zijn vrouw wil dat ze in therapie gaan, als reden geeft hij op dat ze uit elkaar gegroeid zijn en dat de ze nog een keer therapie willen proberen, als laatste kans. Ik maak een afspraak en  als ze samen de eerste keer komen in mijn praktijk begroet ik ze als ze binnen komen en zegt de vrouw zacht haar naam als ik haar een hand geef. Ze gaan zitten en het gesprek begint. Ze verwijt de man dat hij haar nooit bij name noemt al zeker 19 jaar niet. Ik herkende meteen haar teruggetrokken hand en zachte stem toen ze haar naam noemde die ik nauwelijks kon verstaan. Daar zat wellicht een aanknoping punt, ze maakte zichzelf haast onhoorbaar. De verwijten vlogen elkaar om de oren en voor ik het wist waren ze met elkaar in de strijd die hen zo bekend was. Toen ik het benoemde en uitleg gaf wat ze deden en hoe ze dat konden doorbreken, kon er langzaam een andere houding ontstaan naar elkaar toe. De vrouw kon meer in haar kracht gaan staan en de man leek te beseffen dat zijn vrouw meer respect wilde en meer genegenheid. 

Fritz en Laura Perls  zijn de grondleggers van de Gestalt therapie en dit was een joodse levensbeschouwing.  Perls was zelf een Jood.

Het gedachtegoed van de gestalt therapie  sluit aan op de christelijke denk en leefwijze.

Ik was in 2013 in Krakau in Polen voor een studie conferentie van de EAGT, de Europese vereniging voor gestalt therapie,  en ben daar zeer aangeraakt door o.a. de Jodenvervolging in de tweede wereld oorlog.

De Gestalt therapie geeft aan dat er geen jij is zonder ik.  De bijbel zegt: alleen is maar alleen , je hebt de ander nodig om op te staan.

Er zijn genoeg onenigheden en conflicten in de wereld.

Laten wij helpen om onze medemens inzicht te verschaffen in hun doen en laten in het hier en nu. Wellicht komen onze medemensen tot het inzicht om hun onenigheden en conflicten om ht gewin van de relatie te laten zijn.

Als Psychosociaal therapeut wil ik u graag meemen in een reis van gesprekken om met u de balans te maken van uw conflict, barricade en of onenigheden.

Het doel van de hulpverlening is:
-Mensen de mogelijkheid te bieden geestelijk en lichamelijk weer in balans te komen.
-Relaties worden waar nodig is weer hersteld.

We bieden hulp aan door middel van:
– Gestalttherapie.
– Pastoraat.
– begeleiding
– Bedrijfs gestalt.

We inventariseren uw hulpvraag en kunnen andere disciplines inschakelen om u zo volledig mogelijk van dienst te zijn.

De belangrijke ander:
De kracht van de therapie is o.a om de belangrijke ander in te schakelen als dat nodig en mogelijk is.
Er ontstaat dan een medeverantwoordelijkheid en de hulpvraag wordt breder gedragen.
De patronen die onderling spelen worden duidelijk als de belangrijke ander wordt betrokken. Het is dan geen eenzijdige benadering en er wordt voorkomen dat er symptoombehandeling plaats vindt.
Hierdoor kan de kern naar boven komen waar de hulpvrager mee worstelt.
Belangrijke ander = partner, kinderen, ouders, gezin van herkomst, werk, etc.

Herkent u zich in een van de onderstaande omschrijvingen:

Ik ervaar:
– Blokkades
– Communicatie problemen
– Gedrag stoornissen.
– Conflict bemiddeling.
– Burn Out.
– Partner problemen.
– Opvoed problematiek.
– Geloofs problematiek.
……. waardoor ik niet verder kom in relaties of met mezelf in de knoop raak.

Dit betekend dat de therapie geschikt is voor:
-Individuen, stellen, gezinnen, groepen en op de werkvloer.

Als er problemen zijn worden deze vaak ervaren in meerdere levensgebieden.
Er is een mogelijkheid om te gaan kijken in welke gebieden het ervaren probleem doorwerkt.

De verschillende levensgebieden zijn:
-Op Sociaal en financieel vlak; geloofsbeleving: zingeving; relatie’s; werk; gezin

Werkwijze:
De aan u aangeboden identiteit gebonden persoonlijke ervaringsgerichte psychosociale therapie onderscheid zich van andere door:
-We maken samen met u een plan van aanpak.
-We werken met u en spreken u aan in uw kracht zodat u zelf weer regie over uw leven krijgt.
We werken:
– in het Hier en Nu.
– ervaringsgericht.
– relatiegericht.
-Jij en de belangrijke ander.
– Persoonlijk
– Psycho- sociaal: problematiek in alle levensgebieden
– Autonomie en verbondenheid weer in balans
– identiteit gebonden hulp: gesprek over uw geloofsbeleving en zo wenselijk, gebed.
– relatiegericht.

Intake:
Als u met ons wilt samenwerken maken we een afspraak voor een intake gesprek.
Vervolgens gaan we de hulpvraag in kaart brengen. En de doelen stellen voor het vervolgtraject.