Gestalttherapie & Pastoraat

Pastoraat en therapie kunnen goed samengaan.

Gestalt therapie heeft veel overeenkomsten met Bijbelse principes voor een gezond leven.

Mattheus 22: 39 zegt: Heb je Naaste lief als Jezelf,

Gestalt therapie zegt: er is geen ik zonder jou!

Van belang is om jezelf te kennen en lief te hebben zodat je de ander ook lief kunt hebben.

In Gestalt Therapie en Pastoraat komen vragen op het gebied van geloven en zingeving aan de orde. Gestalt Therapie en Pastoraat zijn gericht op mensen die in God geloven of daarover vragen hebben. In de reguliere therapie gaat het daar in eerste instantie niet over. Wij vinden dat je de mens niet apart kan zien van zijn geloof en overtuigingen. Tevens willen we de ruimte geven aan de kracht die het geloof biedt door gebed. Vandaar dat deze speciale vorm van therapie aangeboden wordt in onze praktijk. De Gestalt Therapie en pastoraat blijken elkaar aan te vullen en te verrijken. Voor hen die dat willen, is er ruimte om ook over geloofservaring en geloofsvragen van gedachten te wisselen.

Gestalt Therapie en Pastoraat is voor mensen die willen ontdekken en beleven:

U mag  ervaren dat God u kent en liefheeft waardoor er zaken als ziekte en problemen in een ander perspectief komen te staan.

Denk aan:

  • schuldgevoelens
  • depressie
  • rouw
  • relatieproblemen
  • contact herstel met jezelf en de relatie met anderen.
  • traumatische ervaringen.
  • relatie problemen

Werkwijze

Na een kennismakingsgesprek volgt een Intake. We stemmen een traject af die  waarin een  behandelplan, evaluatie en vervolgtraject een plek krijgen.

Gebed:

De gesprekken kunnen worden ondersteund door gebed na de therapie sessie. Dit wordt vooraf afgestemd met u.

Resultaat

Bewustwording van de liefde van Jezus die herstel brengt. Oude belemmeringen en overtuigingen van b.v. een straffende God en een liefdeloze Vader kun je inwisselen voor een liefdevolle en genadige  God en Vader. Je geloof in God zal een diepere betekenis krijgen. Herstel van relatie. Het besef  dat geen enkele omstandigheid je kan scheiden van de liefde van God.

Neem contact met ons op voor meer informatie